Peuters en kleuters

In deze periode ontdekt uw kind zijn eigen wil en zijn eigen mogelijkheden. Het zal de wereld willen ontdekken en daarbij veel nieuwe ervaringen op sensorisch en motorisch gebied opdoen.
 
Juist omdat kinderen grotere variatie in bewegen gaan laten zien, wordt ook op deze leeftijd duidelijk dat er mogelijk een achterstand in de ontwikkeling is. Bijvoorbeeld als uw kind nog niet los loopt, of anders loopt. Dat het moeite heeft met klimmen of nog niet kan springen.
 
Redenen voor kinderfysiotherapie kunnen zijn;
– Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
– Vaak vallen, onhandig zijn
– Moeite met voorschoolse vaardigheden zoals knutselen, knippen of kleuren.
– Angstig zijn bij het bewegen
Afwijkende stand van voeten en/of benen
– Afwijkend looppatroon zoals op de tenen lopen of mank lopen
– Geen zelfstandigheid opbouwen in aan en uitkleden of eten
– Niet tot zelfstandig spel kunnen komen.

– Buitensporig boos gedrag laten zien

 
Herkent u signalen of twijfelt u over hoe uw kind zicht ontwikkelt? Neem dan
contact met de kinderfysiotherapeut op of maak direct een afspraak.