Early intervention

In onze praktijk bieden we ook behandeling in een groepssetting aan. Dit is uniekbinnen de ‘eerstelijns therapie’ in Amsterdam. Een multidisciplinair team werkt samen om het kind, met een multicomplexe hulpvraag, ook vaardigheden te leren binnen een groepssetting. Dit noemen we ‘Early Intervention’ (EI) of speel- leergroep.
 
Het voordeel van deze unieke therapie vorm is dat ouders met dezelfde vragen elkaar wekelijks ontmoeten en herkenning vinden in hun zorg omtrent het kind. Daarnaast zijn, door de multidisciplinaire aanpak, de lijntjes kort. Zo komt een kind snel op de goede plek terecht en is er helderheid voor ouders.
 
Voor alle groepen geldt dat plezier een belangrijke leidraad is, een kind leert het best in een positieve setting. Verder hebben de groepen een vast ritme en vaste therapeuten. Lees hieronder welke EI groepen we aanbieden.

Woensdagochtend groep

Voor: Kinderen van 3-5 jaar met (vermoedelijk) een gemiddelde intelligentie
Hulpvraag: Op het gebied van gedrag en ontwikkeling, motorplanning, sensorische informatieverwerking en/of communicatievaardigheden.
Denk aan: Moeite met samenspelen, snel afgeleid zijn, niet zelfredzaam zijn,
faalangstig, boos en druk gedrag.
Specialismeskinderfysiotherapeut, een ouder-kindcoach en een gedragsdeskundige.
 
Ouders zijn nauw betrokken bij de groep, krijgen zo nieuwe inzichten en
vaardigheden om hun kind te ondersteunen. Er is contact met school of
kinderopvang, en als dat noodzakelijk is wordt verwezen naar verdere
ondersteuning.

Donderdagochtend groep

Voor: Kinderen van 2-5 jaar met het syndroom van Down.
Hulpvraag: ontwikkelingsbreede ondersteuning tot de schoolleeftijd.
Specialismes: kinderfysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopediste.
 
Er is gekozen voor een speciale groep, omdat er veel overeenkomsten zijn in de
hulpvragen bij dit syndroom. De therapeuten kunnen meedenken met ouders,
opvang en uiteindelijk school.
Ouders kijken mee vanachter een oneway screen.

Vrijdagochtend groep Niasstraat

Voor: Kinderen van 2-5 jaar met een ontwikkelingsachterstand op meerdere
ontwikkelingsgebieden, met bekende of onbekende oorzaak.
Hulpvraag: Op het gebied van gedrag, motorplanning, sensorische
informatieverwerking en/ of communicatievaardigheden.
Denk aan: motorische ontwikkelingsachterstand, autisme, verstandelijke beperking, verstoord gedrag, spraak komt niet op gang.
Specialismes1 kinderfysiotherapeute en een logopediste.
 
Ouders volgen tijdens de groep de Hanencursus.
Doel van de groep is om het kind zich veilig te laten voelen zonder ouder(s), en door het richten van aandacht spel en vaardigheden binnen een groepssetting te kunnen ontwikkelen.
Pre-puber groep op woensdag- en vrijdagmiddag
Voor: kinderen van 8-12 jaar met regulatie problematiek.
Hulpvraag: Hoe ga ik om met het afwijkende gedrag van mijn kind?
Denk aan: moeite met zelfregulatie, jong emotioneel denken, en planningsproblematiek. Kan i.c.m. diagnoses zoals AD(H)D, TOS, ASS of
hechtingsproblematiek.
Specialisme: Kinderfysiotherapeut en een ouder-kind coach.
Alle ontwikkelingsgebieden worden aangesproken en er is gelegenheid om nieuwe (beweeg-)vaardigheden te ontwikkelen.
 
Met ouders is regelmatig contact over voortgang en doelstellingen. Zij zijn niet aanwezig op de groep. De kinderen ervaren de groep als een ‘club’ en komen met veel plezier. Er is grote diversiteit in programma waardoor iedere week weer een verassing is.

 

Every child has the potential to be a great kid. It is our job to make this potential grow!

                                                                                                                            S.Greenspan

 

De reden waarom wij als praktijk deze multidisciplinaire groepstherapie aanbieden in de eerstelijns-zorg is omdat we allemaal werken volgens de Floortime methode. 

Floortime/DIR is een ontwikkelingsgerichte methode, waarbij de functionele emotionele ontwikkeling de leidraad is om te komen tot regulatie, het richten van de aandacht, het opbouwen van een relatie met de omgeving, het ontwikkelen van wederkerige, sociale communicatie, oplossingsgericht denken en handelen, imitatiespel te ontwikkelen en emoties te begrijpen en fantasie spel te ontwikkelen met anderen.

Hoewel de methode oorspronkelijk werd ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, is nu duidelijk dat deze manier van kijken naar ontwikkeling voor heel veel kinderen met een andere ontwikkeling ondersteunend is. Speerpunten zijn de sensorische informatie verwerking en motorplanning.

Hiervoor heeft een kind veel vaardigheden nodig, op elk ontwikkelingsgebied. Binnen de kinderfysiotherapie liggen hier veel mogelijkheden. Denk aan  het ondersteunen van de voorwaarden om te komen tot het ontdekken en begrijpen van de omgeving met alle mogelijkheden die er zijn om te komen tot voortbewegen, klimmen, springen, voelen en ervaren.Fijn en grofmotorisch vaardigheden  ontwikkelen om te komen tot spel en handelingen die nodig zijn om zelfredzaam te worden binnen de mogelijkheden van het kind.

Door deze manier van benaderen van de hulpvraag zal de therapeut steeds proberen te werken vanuit de gedachte : wat heeft dit kind van mij/de omgeving nodig om te komen tot een logische volgende ontwikkelingsstap?

Op de praktijk kan ook een specifieke vraag voor Floortime begeleiding gedaan worden voor kinderen met een stoornis in het autistisch centrum. Meer informatie kunt u opvragen bij karen@praktijkkinderfysiotherapie.nl .