Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de sensomotoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het motorisch functioneren van het kind (het diagnostisch proces).
Tevens zijn wij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor leveren wij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Kijk bij onderstaande leeftijdscategorieën of therapieën om inzicht te krijgen in wat wij bieden. 

Baby en dreumes
Peuters
Basisschool leeftijd 
Jongeren en pubers

Orthopedie
Sport en inspanning
Motorische ontwikkelingsachterstand
Ergotherapie
Voorkeurshouding bij zuigeling

Handschrift begeleiding
Prikkelverwerking
Early Intervention
Bekkenbodem therapie